.

 

 

 

 

 

Ηλεκτρομηχανικοί σταθεροποιητές από 1500 VA  έως 20000 VA

Είσοδος   :   170 V  –  250 V    AC

‘Εξοδος    :   220 V  AC   +-   0,5 %

Παραμόρφωση  :   του δικτύου

.

Ηλεκτρονικοί σταθεροποιητές  από 500 VA  έως 4000  VA