• Χαμηλών και υψηλών τάσεων.
  • Μονοφασικοί  από 0,5 VA έως 40 KVA και τριφασικοί  έως 70 KVA.
  • Με καπάκια( έως 10 KVA )  ή ανοικτού τύπου (με pins ή κλέμμες)
  • Μεγάλη ποικιλία έτοιμων μετασχηματιστών.